Svobodná zem

V letošním roce začíná v rámci kOKOsu vycházet sběratelská hra Svobodná zem - turnaje. Tato stránka má sloužit pro hráče a sběratele. a vůbec všechny zájemce, bude zveřejňovat zajímavosti ze světa Svobodné Země, portréty postav, abyste mohli vědět, koho sbírat a kdo vám ještě chybí.


Svobodná zem - turnaje je jedna ze zatím tří her z prostředí Svobodné země. Další jsou Svobodná zem - faxová, nejstarší hra z tohoto prostředí, a připravovaní Svobodná zem - RPG. Všechny hry ze Svobodné země vycházejí z téhož prostředí a všechny budete mít možnost si zahrát.
Svobodná zem - faxová se hraje každý rok na táboře. Hrají ji vedoucí a nejstarší děti. Mladší však mohou sledovat, jak jejich starší kamarádi hrají a bojují.
Svobodná zem - RPG byla prvotně připravována jako program na výlet 31.5.-2.6. 2002. Nyní jedána volně k dispozici všem, kdo rádi hrají tento typ her.
Svobodná zem - kvarteto a Svobodná zem - pexeso - byly vydány jako doplňkové hry a jako ceny ve druhém turnaji.


Přehled postav -Pravidla sběratelská - Pravidla boje - Myšinkovo hodnocení kvality karet - Plány a předběžné informace


Přehled postav ve Svobodné zemi

strana dobra - strana lesní - strana bažinná - strana loupežnická - strana dračí - strana zla

Tady můžete najít obrázky vašich oblíbených postav. Vybíral jsem většinou jiný výřez než je na kartě a vždy zde uvidíte barevnou verzi postavy. Zároveň se u každé postavy můžete dočíst něco málo o její minulosti a jejím životě.

Mimo strany:

Jaromír z Kobercovic

Již od mala se Jaromír zajímal nejvíce ze všeho o hudbu a toužil se především stát hudebníkem. S loutnou procestoval snad všechny země a byl zaměstnán u mnoha pánů všech stran. Neproslul však především jako hudebník, ale jako šťastlivec, kterému vyjde snad vše,co si zamane. Jaromír nevítá boj, ale dokáže se velmi dobře uplatnit

vlastnosti: boj: 1(+2), střelba: 3, obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Jaromír je všeobecně oblíben a může se stát členem týmu kterékoliv strany.
Jaromír je pověstný štěstím, dokud je schopen boje, může jeho strana každé kolo u jednoho hodu dle volby hráče házet znovu.

Velria

Když se Velria objevila, chystala se svým magickým uměním pomoci v boji straně dobra. Brzo však objevila podmanivou krásu svého hlasu a dala se na cestu pěvkyně. Procestovala mnohé země a všude svým hlasem orodovala za mír a ukončení války. Proto také přivítala, když se panovníci rozhodli řešit spory turnaji a ne válkou. Je ochotná nabídnout své schopnosti každému, kdo přijme tento způsob vyrovnání sporů.

vlastnosti: boj: X, střelba: 3(+1)m, obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Velria je všeobecně oblíbena a může se stát členem týmu kterékoliv strany.
Velriina píseň dokáže omámit jakoukoliv nepřátelskou osobu tak, že je libovolná její bojová akce (střelba, boj, obrana) o 2 slabší. Tuto vlastnost lze využít kdykoliv po soupeřově akci, ale jen tehdy, pokud Velria ještě nehrála. Použitím písně se Velria označí jako odehraná.

Bumgraš

Bumgraš zpočátku sloužil v armádě pod vedením temného rytíře Hygarda. Tam také objevil svůj smysl pro rytmus. Hygard jej povýšil na bubeníka a propůjčil jej spojencům z loupežnické strany. V armádě kapitána Hlavřeže vybojoval několik bitev a objevil v sobě talent i ke skládání slov. Od té doby je počítán mezi bardy.

vlastnosti: boj: 3(+1), střelba: 2, obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Bumgraš je všeobecně oblíben a může se stát členem týmu kterékoliv strany.
Pokud Bumgraš místo svého útoku bubnuje, jeho válečná píseň dá všem jeho druhům +1 do konce kola ke všem vlastnostem kromě těla.

Pikolola

Když se jednotlivé rasy rozdělily do šesti soupeřících stran, šotci zůstali neutrální. Kde žije většina šotků není známo, vzácně se odtamtud některý vypraví mezi ostatní obyvatele. Pikolola se takto náhle objevil na jedné slavnosti v Hradci nad Blankytnou a od té doby patří mezi oblíbené hosty mnoha hostin.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 3(m), obrana: 4(-2), tělo: 4
zvláštní vlastnosti: Pikolola je všeobecně oblíben a může se stát členem týmu kterékoliv strany.
Ostré pískání Pikololovy píšťaly dokáže narušit soustředění každé osoby. Pikolola tak může zrušit působení kterékoli zvláštní schopnosti soupeřovy postavy, kterou je třeba použít aktivně, v okamžiku jejího použití. Pískáním na píšťalu se Pikolola odehraje.

Fidleas

Kdo ve Svobodné Zemi projeví výrazný hudební talent, je vždy uznáván a ctěn, ty nejlepší pak přijmou do svých řad bardové. Takovým mistrem nad mistry je i Fidleas. Tklivé tóny jeho houslí dokážou s neobyčejnou naléhavostí pohnout duší každého a vypráví se, že dokáže ovlivnit i samotný Osud.

vlastnosti: boj: 3, střelba: 2(+1)m, obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnosti:
Fidleas je všeobecně oblíben a může se stát členem týmu kterékoliv strany.
Tklivé tóny jeho houslí svedou uprosit i samotný Osud. Pokud je neodehraný v okamžiku, kdy by měl být některý z jeho spolubojovníků vyřazen, může zahrát na housle a Fidleův spolubojovník zůstane v turnaji s jedním bodem těla. Tím se Fidleas odehraje

Lyria

Aerialové se nikdy nestávají členy jiných stran než strany dobra. Jsou však tací, kteří před službou Království dávají přednost obecnému dobru. Tito vesměs vstupují do řad bardů a dávají průchod vrozenému hudebnímu talentu. Lyria tak klidnou melodií harfy uklidňuje rozvášněné hlavy.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 3(m), obrana: 3(-1), tělo: 5
zvláštní vlastnosti: Lyria je všeobecně oblíbena a může se stát členem týmu kterékoliv strany.
Pod dojmem Lyriiny hudby si střelec splete cíl, s Lyrií v týmu můžete kdykoliv přesměrovat střelbu na jiného člena týmu, který je tímto druhem střelby zranitelný. Přesměrováním střelby se Lyria neodehraje. Lze použít jen jednou za kolo.


Proslýchá se, že by snad předobrazem k podobám některých postavám ze Svobodné země měly být skutečné osoby z OkA a OkOlí. Tyto zcela neopodstatněně proklamované podobnosti. jsem se pokusil shrnout na následujcí stránce. Protože by však využitím tohto materiálu mohlo dojít ke zneužití, jsou stránky otevřené jen spolehlivým znalcům.


Pravidla sběratelská

Svobodná zem - turnaje, je hra především sběratelská. To znamená, že cílem každého by mělo být nasbírat co nejvíce a co nejvzácnějších kartiček. Tento oddíl má poradit, jak nejlépe sbírat karty, podle čeho se řídit a podobně. Upozorňuji, že tento text nebere ohled na herní kvalitu karet, ale jen a pouze na jejich hodnotu sběratelskou.

Předem musím říci, že všechny karty jsou dosti vzácné, i těch nejběžnějších postav je pouze šest. Možná dojde v případě velkého nárůstu počtu sběratelů k dotisku, ale zatím není plánován. Až budou všechny karty rozdané, vyjde nová sada postav, které se původním herně vyrovnají, nicméně všechny postavy budou mít individuální obrázek a budou tedy unikátní.

Pro základní sběratelskou orientaci jsou karty rozdělené podle vzácností do tří kategorií, kategorie běžné označené "b", kategorie vzácné označené "v" a kategorie vyjímečné označené "y". Základní poměr těchto karet je 3:2:1. To znamená, že na tři běžné karty připadá jedna vyjímečná a podobně. Navíc je vydána série karet barevných. Ty jsou všechny stejně vzácné bez ohledu na jejich základní vzácnost a jsou dvojnásob vzácnější než karty vyjímečné. Kdo četl text dosti pozorně, pochopí, že v současnosti existuje jen jediná barevná karta každé z postav.

Při jistých vzácných příležitostech mohou být vydané karty dalšího typu, karty příležitostné. Tyto karty mohou být vzácné skutečně různě, často i běžnější než karty běžné, ale zato je možné je získat jen při oné příležitosti. Příležitostné karty nemusí mít přístup do turnajů. Označení příležitostných karet je "x".

Základní karty můžete získat především odebíráním kOKOsu, v každém čísle budou vydané 1-3 náhodně namíchané karty . Další karty můžete získat vyměňováním. Nicméně dejte si pozor, co komu vyměňujete.


Pravidla turnajů

Jako první část pravidel uvádím přehled pravidel pro boj na blízko.

Souboj na blízko
Pravidla turnajů byla vysvětlena již v zářijovém čísle kOKOsu, pro nedostatek místa tam však byl souboj na blízko zmíněn pouze stručně a tedy se zde budu jeho pravidlům věnovat podrobněji.
Souboj na blízko nastává v okamžiku, kdy se v jednom pásu hracího pole nachází osoby různých týmů.
Pro souboj nablízko je důležitý pojem osobního souboje. V osobním souboji jsou vždy právě dvě postavy, pro tyto postavy platí zvláštní pravidla. Postavy v osobním souboji se označí překrytím rohů jejich karet.
Do osobního souboje může postava vstoupit v okamžiku, kdy vstupuje do pásu s nepřátelskou postavou. Tehdy může, ale nemusí, oznámit, že vstupuje s jednou ze soupeřových postav v cílovém pásu do osobního souboje. Rovněž kdykoliv někdo zaútočí nablízko na jinou postavu, ocitá se s touto postavou v osobním souboji. Byla-li tato osoba již předtím v osobním souboji, je jeho předchozí soupeř ze souboje uvolněn.
Postavy v osobním souboji nemohou využít možnosti pohybu ani zaútočit na dálku na postavu v jiném herním pásu. Rovněž nemohou zaútočit nablízko na jinou postavu, než na svého soupeře v osobním souboji, pokud se z předcházejícího osobního souboje neuvolní. Mohou pouze vyžít své zvláštní schopnosti na sebe nebo na svého soupeře, nedělat nic nebo zaútočit na svého soupeře na blízko.
Na osobu ve stejném pásu je tedy možné zaútočit pomocí souboje nablízko. Pokud má jedna postava v úmyslu zaútočit nablízko na postavu jinou, přičte počet mečů na kostkách k hodnotě pro boj. Hráč napadené postavy hodí kostkami a počet štítů přičte k hodnotě pro obranu. Pakliže je součet pro obranu vyšší než součet pro útok, k zásahu nedošlo. V opačném případě byl obránce zasažen. V té chvíli se k oběma hodnotám přičtou (odečtou) eventuální opravy a obránce je zraněn o rozdíl opravených hodnot, minimálně však o 1 bod těla. Pak má obránce možnost na protiútok. Hodí kostkami a počítá počet mečů jako při útoku, hodnotu pro boj však počítá o 2 nižší.
Zbývá nám probrat způsoby, jak se lze uvolnit z osobního souboje. Prvním způsobem je pochopitelně vyřadit soupeře ze hry. Druhou možností je, aby na druhého útočníka souboje zaútočila nablízko jiná osoba. Třetí možností je zasáhnout soupeře střelou, která by jej měla připravit alespoň o dva body těla, pak může střelcův hráč říci, že tento zásah připravil zasaženého jen o jeden bod těla a uvolnit jeho soupeře z osobního souboje. Naposledy se může jeden z bojujících uvolnit sám. Pakliže by útokem nablízko svého soupeře zasáhl alespoň o jeden život, může tuto akci použít jen k odražení a okamžitě zaútočit na jinou postavu v tomtéž pásu, případně zůstat v tomtéž pásu, ale mimo osobní souboj.
Některé zvláštní schopnosti osob mohou ovlivnit tato pravidla. Dosud jsou známé tyto možnosti. Zonia, Velria a Envia nemohou vstoupit do osobního souboje. Huvridux může vázat jinou osobu v osobním souboji, sám však není osobním soubojem omezován a může se z něj kdykoliv uvolnit. Marciina hypnóza může uvolnit osobu z osobního souboje.


Myšinkovo hodnocení herní kvality karet

karty jsou honoceny počtem hvězdiček, platí, že čím lepší je postava, tím více má hvězdiček. Myšinka se pokusil zohlednit kromě kvality herní i kvalitu sběratelskou. Přehled berte jen jako orientační, nikde není psáno, že vám se bude nejlépe hrát právě s tím týmem, který Myšinka jako nejlepší označí. Já si sice nedovolím do hodnocení zasáhnout, ale v několika případech si nejsem zde zveřejněným hodnocením zcela jist. Karty s prázdným hodnocením nebyly dosud hodnoceny, u karet je rovněž uvedena jejich vzácnost. U karet nevydaných je poznámka dosud nevydáno.

dobro   les   bažiny  
Václav z Hůrky b * Lygvyen b ***1/2 Sítina b ***1/2
otec Patrik z Hradce b ** Careddy b ** Šenšor b **
pan Marek z Tejna b *** Javor b * Rašeliník b ****
pan Petr z Červené Hory v *** Dub v * Ostřice v ***
sestra Julie z Bělče v ** Glaenry v ***1/2 Čarnéša v *1/2
Envia v *** Lípa v ** Dvouhrotec v *1/2
Theriel y ***** Meonnyn y ***1/2 Třtina y ***
paní Klára z Vysoké Brány y *** Buk y **** Astašoš y ****
Zonia y **** Šedivec y ***** Kostrbatec y ****
Jindřich z Vatry x ****1/2 Osika x ** Svítík x *
bratr Ludvík z Brandejsa b Bříza b * Tomka b
Matěj z Letovsi b Pregwyn b ** Ešana b
Pavlína z Trskovic b Rynvan b *** Čarešer b
paní Blanka z Blankytné v Vrba v ** Lesklec v
paní Tereza z Vladyčína v Zrzochlupka a Chytrochvost v ** Osešu v
Sevriel v Sedry v **** Blikalka v
pan Jáchym z Horní Vody y Smrk v ** Bika y
Belvia y Jasan y ***** Rokyt y
Fariel y Rharcyen y **** Osaorša y
Agata x Světluška x Mograč y

 

loupežníci   draci   zlo  
Plašmuška b * Barleos b * Bugduš b *
Krutibrko b **1/2 Gaius b *1/2 Prarbač b *1/2
Plaměnka b ** Julia b * Athribax b *
Vališutr v **1/2 Marthéna v *** Vrarag v ***
Lumpetóza v *** Machaires v **** Huvridux v *1/2
Jiskra v ***1/2 Marcia v **1/2 Grynor v **1/2
Madlafous y **** Thraxitaur y ***** Šergaš y ***
Uhlík y *** Kalyxena y **** Bithurax y ****
Oharek y **** Gnaeus y **** Gadbaga y ****1/2
Hromtláp x ** Marcus x *1/2 Rugdyša x **
Nůždrž b Xeopsena b ** Vugitax b *
Žárka b Tharses b *1/2 Hága b *
Paleč b Šupinatec Královský b **1/2 Dyggor b ***
Trhhalíř v Sidreos v **** Lurxidax v **
Kudla v Publius v **1/2 Ygraša v ***
Zlomrád v Quintus v **** Sydgar v ****
Šmikkrk y Farxeon y *** Tebrirux y ***
Hořen y Psartepa y *** Bvagraš y ***1/2
Vrhhora y Valeria y **** Mudyrga y ****
Dračkraš x Flamulus x Vijozub x

mimo strany:

Jaromír z Kobercovic x *** Velria x **1/2 Bumgraš x**1/2
Fidleas x Lyria x Pikolola x

Plány a předběžné informace

Již byla vydána třetí serie karet, jsou v ní: Jasan, Smrk, Vrba, Bříza, Zrzochlupka a Chytrochvost, Pregwyn, Sedry, Rharcyen, Rynvan, Vugitax, Tebrirux, Lurxidax, Bvagraš, Ygraša, Sydgar, Hága, Dyggor, Mudyrga, Xeopsena, Tharses, Sidreos, Farxeon, Psartepa, Publius, Valeria, Šupinatec královský a Quintus.

Čtvrtá serie karet bude pochopitelně zachycovat stranu dobra, bažinnou a loupežnickou, I její postavy můžete najít v tabulce nahoře.

Rovněž se připravuje serie x3, ceny za literární soutěž. Bude mít podtitul "V cizích službách." A serie x4, která představí další trojici bardů.


Přehled postav -Pravidla sběratelská - Pravidla boje - Myšinkovo hodnocení kvality karet - Plány a předběžné informace


Zpět na stránku oddílu OkO