Svobodná zem - bažinná strana

 


Přehled postav bažinné strany ve Svobodné zemi

Sítina

Sítina je podle všeho nejmladší a nejjemnější víla, která se do bojů zapojila. Je schopnou, ale příliš nadšenou léčitelkou. Protože nenávidí bolest, kterou vidí, dá jim ze sebe tolik síly, že se sama zraní. Sítina je přítelkyní všeho živého a jen nerada někomu ubližuje, na svou obranu se však naučila několika bojovým kouzlům. Tuto zdánlivě bezbranou vílu není rozumné podceňovat.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 2(+1)(m), obrana: 3, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Sítina je schopná vyléčit 1-3 body těla za kolo. Po léčení je třeba hodit k6, padlo-li 5 nebo 6, ztrácí Sítina o jeden méně bodů těla než vyléčila, nejméně však jeden.

Astašoš

Astašoš vládne moudře a svědomitě části bažin již dlouhý čas. Za tu dobu si získal úctu a uznání nejen v bažinách, ale i v lese. Přes svůj vysoký věk je obávaným bojovníkem a rád se osobně účastní soubojů v řadách bažinné strany.

vlastnosti: boj: 3, střelba: 3, obrana: 2(+1), tělo: 5
zvláštní vlastnost: Astašoš umí velet osobám bažinné strany. Všichni zástupci bažinné strany bojující spolu s ním získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Astašoše, ale jen v případě, že není z bažinné strany sám.

Třtina

Třtina žije na okraji bažin a ráda se prochází i lesem, lesní tvorové se ji naučili respektovat a obyvatelé lesa ji mají rádi. Třtina často přichází i do dvorců pánů lesů a je ochotná se účastnit turnajů ui mezi zástupci lesa.

vlastnosti: boj: 3, střelba: 2(+1)(m), obrana: 2(+1), tělo: 5
zvláštní vlastnost: Třtina se přátelí s lesními vílami a proto může bojovat a přijímat velení i od lesní strany.
Třtina je nesmírně rychlá, její strana může vždy vyhrát iniciativu, pak ovšem musí Třtina jednat první.

Rašeliník

Jedním z nejpopulárnějších obyvatel bažin je hejkal Rašeliník. Je pověstný přesnou muškou, silným hlasem a nakažlivě dobrou náladou. Do bojů se zapojil, jakmile se začalo válčit a když se vládcové dohodli, že budou spory řešit pomocí turnajů, byl první, kdo se ucházel o místo v týmu.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 4(+1), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: nemá

Čarnéša

Čarnéša je jednou z největších znalkyní bylin v bažinách. Rovněž zná tajné cesty a chodníčky a místa, kde podivuhodné byliny rostou. Jejím tajným přáním je nalézt způsob, jak přinutit pomocí bylin k poslušnosti echidny, což je věc, kterou zatím dokážou jen vílí kouzla. Dosud si však získaly největší uznání její schopnosti léčitelské.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 2(m), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Čarnéša umí léčit pomocí bylin. Pokud chce, může místo svého útoku hledat bylinky. Pokud je nalezne (4-6 na k6) vyléčí vybranou osobu o 2 body těla.

Svítík

Světýlka jsou těmi posledními obyvateli bažin. Slaboučcí tvorečkové nebývají pověřováni zodpovědnými úkolu ani se s nimi nepočítá v osobních soubojích. Mohou snad být jen jistou konkurencí nejslabších jednotek ostatních stran. Svítík však vybočuje z řady. Dokázal se naučit kouzlit a prokázal, že může být co platný v turnajích.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 2(m), obrana: 3, tělo: 4
zvláštní vlastnost: Svítík je drobný a nesmírně obratný. Proto dokáže, hodí-li 4-6 na k6, uhnout obyčejné i magické střele, která by jej mohla zranit.

Kostrbatec

Kostrbatec věří, že stagnace je nejhorším nepřítelem. Rozhodl se tedy nastudovat taktiku ostatních stran. V té době došlo k podepsání prvních dohod mezi lesem a bažinami. Kostrbatec toho hned využil a vstoupil do lesního vojska. Byl přiřazen ke dvorci lesů pána Platana, kde se účastnil bojů proti loupežníkům. Po čase se pak vydal studovat boj proti temné straně na dvorec lesů pána Klerana. Tam se proslavil, když převzal velení po raněném Kleranovi a dovedl lesní voje k vítězství.

vlastnosti: boj: 3, střelba: 2(+1), obrana: 2(+1), tělo: 5
zvláštní vlastnost: Kostrbatec umí velet osobám bažinné strany. Všichni zástupci bažinné strany bojující spolu s ním získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Kostrbatce, ale jen v případě, že není z bažinné strany sám. Kostrbatec však navíc zná i taktiku lesní strany a tak může velet rovněž lesní straně, ale jen, když není přítomen lesní velitel.

Šenšor

Kouzla bažin vychází z vody. Šenšor se naučil moc bažin využívat k ukrývání. Pokud bažinám poručí, vyroste rákosí, sehnou se větve kěřů a vyvalí se mlha. Původně toto předváděl jen pro pobavení, nicméně se jeho schopnosti ukázaly užitečné i ve válce.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 2(m), obrana: 1, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Šenšor dokáže vyvolat na jednom pásu herního pole mlhu. Tato mlha zvyšuje obranu osob v mlze nebo za mlhou o 1 proti veškeré střelbě.

Ostřice

Víly bývají mírné a křehké, ale Ostřřice je jednoznačně výjimkou z tohoto pravidla. Ostrá jak travina po které má jméno, stala se jedním z vyhledávaných velitelů. Ostřice je chotí pána bažin Bělomecha. Je značně mladší než její manžel a většina obrany jejich panství leží na ní.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 3(m), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Ostřice umí velet osobám bažinné strany. Všichni zástupci bažinné strany bojující spolu s ní získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Ostřici, ale jen v případě, že není z bažinné strany sama.

Dvouhrotec

Všeobecně se má za to, že Dvouhrotec je šílený. Tento hejkal nemá nikde stálý domov, prochází, nebo spíše pobíhá, bažinami a chová se jako .. jako hejkal. Na druhé straně je však známo, že dokáže velmi složitá kouzla, kterými mění podle vlastní vůle stav mysli svého cíle. Pro tuto schopnost je velmi obáván, protože nikdo neví, kdy se jej Dvouhrotec rozhodne ovládnout. Při turnajích však je poměrně spolehlivý a přišpívá k úspěchu bažin.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 2, obrana: 3, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Dvouhrotec umí kouzla ovládající mysl. Může proto seslat na právě jednu osobu kouzlo zuřivost, které zvyšuje oba útoky o 1 na úkor obrany nebo kouzlo klídek, které naopak zvyšuje obranu o 1 na úkor obou útoků.

Bika

S nebývalým respektem ke každému je Bika jako stvořená ke spravování vesnic získaných bažinnou stranou. Když byl objeven její empatický talent, byla pověřená správou vsi Vydraš, kde se jí podařilo přivést tamní skřety k ochotné práci pro bažiny. Tím získala slávu a od té doby bývá pověřována náročnými úkoly.

vlastnosti: boj: 2(-2), střelba: 5(-2)(m), obrana: 3(-1), tělo: 5
zvláštní vlastnost: Bika nerada bojuje nablízko, pokud se však do souboje nablízko dostane a podaří se jí soupeře zasáhnout, automaticky na něj sešle kouzlo uspání. Hodí-li 1-4 na k6, soupeř usne, nemůže protiútočit a nebyl-li odehraný, odehraje se, navíc tato osoba vždy vstupuje do příštího kola jako odehraná.

Ešana

Málokdo zdá tajné stezky přes bažiny tak dobře jako tato nenápadné dívka. Již dlouho patří mezi.nejznámější pašeráky a je o ní známo, že se dokáže překvapivě objevit na snad libovolném místě. Navíc je Ešana mistrnou průvodkyní a mnoho osob vypráví celé příběhy o tom, kterak byli provedeni přes bažiny po sterzkách, které by sami nedokázali zopakovat a které jejich cestu mnhonásobně zkrátily.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 1(+1)(m), obrana: 3, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Pašeračka Ešana dokáže propašovat jako svou akci jednoho ze svých kolegů do sousedního pásu.

Osešu

Mistr v ovládání mečety Osešu patří mezi ty z bažinných velitelů, kteří svou kariéru začali tak říkajíc od píky. Dlouho sloužil v pěším vojsku pána bažin Lučežara. Postupně postupoval krůček po krůčku na vyšší a vyšší místa až získal konečně hodnost blátošlapa. Jeho výhodou, ale i handicapem je jeho náladovost, kdy ve chvíli momentální převahy zapomíná na opatrnost a naopak ve chvíli dílčí prohry volí rozumný a obezřetný postup.

vlastnosti: boj: 4, střelba: 2, obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Zkušený harcovník Osešu umí velet osobám bažinné strany. Všichni zástupci bažinné strany bojující spolu s ním získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Osešua, ale jen v případě, že není z bažinné strany sám.
Pokud jeho strana prohraje iniciativu, má dokáže zmobilizovat pozornost a jeho obrana roste o 2.

Rokyt

Rokyt začal kariéru v řadách hejkalí pěchoty. Brzy se zjistilo, že patří k nejlepším, co se zacházení s mečetou týká. Zvláště se přoslavil při bojích mezi pánem bažin Bělomechem a pánem bažin Inarišem. Jednu z dobitých vesnic mu pak za odměnu dal Bělomech do správy.

vlastnosti: boj: 4(+1), střelba: 2(m), obrana: 2(+1), tělo: 5
zvláštní vlastnost: Rokyt dokonale ovládá svou zbraň, pokud se brání při souboji nablízko, může použít hozených mečů místo štítů. Pokud bude po takové obraně protiútočit, používá při protiútoku bez házení tentýž počet mečů.

Čarešer

Kdyby se Čarešer narodil v jiné rodině, nepochybně by se stal slavným básníkem. Jeho otec však neměl pro umění pochopení a syna donutil, aby zvolil kariéru vojenskou. A tak tu máme místo dobrého básníka špatného vojáka. Po pravdě řečeno, Čarešer se k veršování vrátil a našel si na psaní básní nakonec čas i při vojenském životě a jeho básně mu již vynesly větší slávu než jeho vojenské schopnosti.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 2, obrana: 3, tělo: 5
zvláštní vlastnost: nemá

Osaorša

Hodnost rusalky (případně rusala) bývá spojena s magickými schopnostmi. Proto se rusalkami stávají především víly (a rusyly hejkalové), jejichž nadání pro magii je vždy vyšší než lidské. To dokázalo změnit jen několik málo lidí a jedním z nich je i Osaorša. Byl to čin o to větší, že se Osaorša vůbec nezabývá magií a podivuhodné věci, které umí dokáže vždy pouze prostřednictvím bylin.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 4, obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Jedna z mála lidských rusalek Osaorša zná jedovaté byliny. Může proto jako akci otrávit libovolnou nemagiskou střelu. Střelba takovou střelou stoupá o 0(+2). Osaorša v jednom kole může otrávit jen jednu střelu, střela zůstává nabitá dokud není použita. Po vyřazení Osaorši střela zůstává otrávená.

Tomka

Tři sestry víly se jako mladičké daly do služeb bažinného vojska jako léčitelky. Tomka je prostřední z nich. Nedosáhla slávy a proslulosti své mladší sestry Sítiny ani schopností své starší sestry Psárky, nicméně je ve vojsku oblíbená.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 3(m), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Tomka má moc nad vodami, které proudí bažinou, pokud ovládá místo své akce vody v jednom pásu, v příštím kole léčivá síla vody regeneruje každému v tomto pásu jeden bod těla.

Lesklec

Pyšný a samolibý frajer Lesklec je proslulým hejskem a také šťastlivcem.. Na svém panství není příliš oblíben, ale nepatří rovněž k vyloženě nenáviděným pánům bažin. Patří k mladším hejkalům a je považován za schopného velitele.

vlastnosti: boj: 2(+1), střelba: 3(+1), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Hrdý pán bažin Lesklec umí velet osobám bažin. Všichni zástupci bažin bojující spolu s ním získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Lesklece, ale jen když není z bažinné strany sám.
Lesklec navíc má při bojích takové štěstí, že jedním útokem nemůže být zasažen o více než 2 body těla.

Blikalka

Blikalka do řad vojska vstoupila díky svým magickým schopnostem. Když se Svítík stal prvním ze Světýlek úspěšně se účastnícím bojů, i Blikalka se po jeho vzoru přihlásila do vojska. Byla pověřena vedením malého oddílu v jedné nepříliš podstatné akci Později se Blikalka stala Svítíkovu ženou.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 3(m), obrana: 3, tělo: 4
zvláštní vlastnost: Pokud Blikalka někoho zasáhne střelbou, může se ho ihned pokusit nalákat k sobě. Lákaná osoba si hodí k6 a padne-li 4-6 postoupí o jeden pás k Blikalce. Pokud tato osoba nebyla ještě odehraná, označí se zároveň jako odehraná.


Zpět na stránku Svobodné země