Svobodná zem - strana dobra

 


Přehled postav strany dobra ve Svobodné zemi

Václav z Hůrky

Václav z Hůrky patří ke straně dobra. Nepatří k nejlepším bojovníkům, ale jeho sedlácká zarputilost mu prokazuje i v boji dobrou službu. K armádě se přidal poté, co mu útok démonů strany zla zničil jeho statek. Říká se, že útok na statek tehdy vedl démon Athribax.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 1, obrana: 2, tělo: 4
zvláštní vlastnost: Václav z Hůrky vypadá natolik nenápadně, že na něj nikdo nestřílí. Na Václava z Hůrky není možné střílet pokud existuje i jiný cíl.

otec Patrik z Hradce

Otec Patrik vstoupil již jako mladík do kněžského semináře. Později se zcela oddal životu řádového bratra. Za své zásluhy byl po smrti otce Jana přes poměrné mládí jmenován na místo opata. Při první výpravě do Svobodné Země byl požádán, aby zaujal místo polního kaplana. Patrik se tedy vzdal vedení kláštera, které předal bratru Kryštofovi. Tak vstoupil do řad vojska strany dobra.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 1, obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Otec Patrik umí seslat na sebe nebo jinou osobu obranu proti magii. Taková osoba je nezranitelná magickým útokem. Otec Patrik sesílá obranu místo svého útoku.

Envia

Aerialka Envia se objevila krátce po vypuknutí bojů. Přišla k vratům kláštera, kde v té době pobývala sestra Julie z Bělče a požádala o přijetí. Když jí bylo vyhověno, neboť aerialové bývají považováni za posly Nebes, pronesla plamennou řeč o tom, jak je nutné, aby i sestry zapojily své umění do boje proti útočníkům. Na její slova mnohé členky řádu odešly a staly se léčitelkami v řadách armády strany dobra. Abatyše kláštera, matka Lucie z Kamene, ji nato požádala, aby se ujala v té chvíli opuštěného kostela v Krásném Údolí. Envia ochotně přijala a svým skvostným řečnickým uměním dodává sílu a útěchu tamním obyvatelům.

vlastnosti: boj: spec, střelba: 3(m), obrana: 3, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Envia i na blízko bojuje pomocí magie stejně jako na dálku. I pro útok na osobu ve stejném pásu použij pravidla pro útok na dálku.

sestra Julie z Bělče

V době, kdy vypukly boje o Svobodnou zem, pobývala sestra Julie v klášteře pod vedením matky Lucie. Když do kláštera dorazila Envia a vyzvala sestry k boji, byla sestra Julie první, kdo se přihlásil. Od té doby cestuje sestra Julie s armádou jako léčitelka a zachránila již mnoho životů.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 2, obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: sestra Julie je věhlasná léčitelka. Může vyléčit k6/2 bodů těla zraněné osobě. Léčení probíhá místo jejího útoku.

pan Petr z Červené Hory

Rytíř Petr byl vyslán do Svobodné země bezprostředně po jejím objevení. Podařilo se mu obsadit část území, když byl napaden armádou temné strany složenou z mnoha démonů vedených démonem Huvriduxem. Armáda pana Petra byla málem zničena, ale právě v tomto okamžiku se objevil aerial Theriel a zahnal Huvriduxe a jeho hordy.

vlastnosti: boj: 3, střelba: 2, obrana: 2(+1), tělo: 5
zvláštní vlastnost: Pan Petr umí velet osobám dobré strany. Všichni zástupci dobré strany bojující spolu s ním získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro pana Petra, ale jen v případě, že není z dobré strany sám.

paní Klára z Vysoké Brány

Paní Klára ovdověla v prvních měsících bojů. Sebrale se tehdy a osobně se postavila do čela vojsk. Již dříve byla magie jejím koníčkem, teď se však dala plně na její využití v boji. Jako největší slabina vojska jí připadala snadná zranitelnost pěšáků střelbou a tedy se naučila pomoci jim magicky. Sama však rovněž ovládá účinná útočná kouzla. Vládne pevně území kolem Vysoké Brány a je mezi lidmi oblíbená.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 2(+2)(m), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Paní Klára je velmi schopná čarodějka. Specializuje se na obranná kouzla. Proto je schopná seslat na sebe nebo svoje spolubojovníky místo útoku kouzlo zeď. Tímto kouzlem ochrání vybranou osobu proti nemagickým útokům na dálku.

pan Marek z Tejna

Opevněné městečko Tejn leží na pomezí lesa a pastvin. Kdykoliv tedy vzplane boj mezi těmito stranami, je pan Marek první, kdo pozná tíhu bojů. Pan Marek proto patřil k hlavním iniciátorům turnajů a první z turnajů byly pořádány v aréně města Tejna. Za svého osobního nepřítele považuje vlka Šedivce, který jej již několikráte porazil.

vlastnosti: boj: 4, střelba: 1, obrana: 2(+1), tělo: 6
zvláštní vlastnost: nemá

Theriel

Theriel je v současnosti tím nejmocnějším z aerialů. Odmítá sice velení, ale přesto je považován za klíčovou osobu zejména v boji proti démonům. Sám osobně je schopen vypořádat se i se dvěma démony najednou a veškeré jeho snahy jsou namířeny proti tomuto prokletému plemeni.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 3(+2)(m), obrana: 3, tělo: 6
zvláštní vlastnost: Theriel proslul především jako bojovník proti démonům. Při boji s démonem má boj, střelbu i obranu o 1 vyšší.

Jindřich z Vatry

Za cenné služby koruně dostal Jindřich do správy ves Vatru. Krátce poté, co se do vsi nastěhoval, zaútočili na ves loupežníci vedení hejtmanem Madlafousem, který odtamtud dle pověstí pochází. Loupežníci ves vypálili do základů a obyvatele zachránil až příjezd rytířů pana Petra z Červené Hory.

vlastnosti: boj: 3, střelba: 3(+2)(m), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Jindřich z Vatry umí velet všem, všichni jeho spolubojovníci získávají +1 ke všem vlastnostem kromě těla. Pokud není Jindřich z dobré strany sám, platí bonus i pro něj.

Zonia

Jen málokteří z aerialů se odhodlají přijmout na sebe břímě velení. Zonia se zjevila v Hradci přímo na královském dvoře v době, kdy byla země zle tísněna nájezdy draků. Její plamenná řeč přesvědčila krále a vlila naději do srdcí shromážděné šlechty. I dali jí jednotky o které žádala a vyrazila na pomoc městu Blankytné na horním toku stejnojmenné řeky. Její jednotky znamenaly rozhodující pomoc obleženému městu a donutily dračí velitele k ústupu.

vlastnosti: boj: spec., střelba: 4(m), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Zonia i na blízko bojuje pomocí magie stejně jako na dálku. I pro útok na osobu ve stejném pásu použij pravidla pro útok na dálku.
Zonia umí velet osobám dobré strany. Všichni zástupci dobré strany bojující spolu s ní získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Zonii, ale jen v případě, že není z dobré strany sama.

Belvia

Jako většinu aerialů i Belvii nejvíce trápí bolest a rány, které bojovníkům bitvy způsobují. Když se tady na území Království objevila, přinesla si s sebou řadu kouzel poslujících obranné schopnosti. tato kouzla využívá i v turnajích.

vlastnosti: boj: spec., střelba: 3(+1)(m), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Belvia i na blízko bojuje pomocí magie stejně jako na dálku. I pro útok na osobu ve stejném pásu použij pravidla pro útok na dálku.
Belvia může na jednu osobu seslat kouzlo mihotání, dané osobě tím roste obrana o 1(+1). Belvia může mít kouzlo v jednom okamžiku jen na jedné osobě, může kouzlo zrušit na jedné osobě a seslat na jinou osobou.

bratr Ludvík z Brandejsa

Když otec Patrik vstoupil do řad vojska, bylo to pobídkou pro mnoho mnichů, aby své schopnosti taktéž dali k dispozici královské armádě. Jedním z nich je bratr Ludvík. Obětavý mnich nepatří k nejlepším bojovníkům, nicméně je schopen povzbudit vlastní druhy k nebývalým výkonům.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 2(m), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Bratr Ludvík dokáže předat kouzlem vlastní sílu jiným. Může sebe označit jako odehraného a jiného člena svého týmu jako neodehraného. Toto však je akcí, nově neodehraná postava může hrát až v další akci.

Fariel

Fariel dává přednost individuálním akcím před taženími vojska. Představuje nesmírnou hrozbu pro všechny, kdo se dopustí krutých a nečestných řinů. Ti všichni se třesou, že jednou se před nimi objeví tento hrdý aerial a se slovy: "Tak odplácí spravedlnost!" je zničí svými kouzly, aby opět nepozorován zmizel.

vlastnosti: boj: 2., střelba: 4(+1)(m), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Fariel dokáže vyvolat kouzlo přelud. Tuto kouzlo chrání vybranou osobu proti útokům nablízko. Má-li být osoba zasažena střelbou, hoď k6, padne-li 1-3, osoba byla zasažena, padne-li 4-6 byl zasažen přelud a osoba je nezraněna. Po zásahu přelud mizí. Seslaný přelud není vyřazen Farielovým vyřazením. Fariel může přelud přesunout na jinou osobu.

Matěj z Letovsi

I ti nejprostčí a nejpokornější občas dojdou k názoru, že je třeba vzít do ruky zbraň a hájit svůj domov s mečem v ruce. Když byla letoves napadena dračími vojsky, postavil se Matěj s cepem v ruce proti rabujícím vojákům. Podařilo se mu je zahnat na ústup a tak se ve dveřích stodoly zrodil hrdina. Naštěstí pro něj těsně poté, co obrátil několik rabujících osob na útěk, dorazilo do Letovsi vojsko vedené panem Jáchymem. Matěj se vrátil k sedlačení, na nejslavnější chvíli svého života však nezapomíná.

vlastnosti: boj: 3, střelba: X, obrana: 2(-1), tělo: 5
zvláštní vlastnost: nemá

pan Jáchym z Horní Vody

Hrad Horní Voda leží nedaleko severní hranice Království, není tedy divu, že právě na panu Jáchymovi leží zodpovědnost za obranu proti dračí straně. Vojska pod jeho velením nejsou příliš početná, ale slouží v nich sami zkušení veteráni, kteří se nezaleknou tváří v tvář wyvernovi ba dokonce ani drakovi.

vlastnosti: boj: 4., střelba: 2, obrana: 3(+1), tělo: 5
zvláštní vlastnost: Pan Jáchym je mistr boje nablízko. Jeho hbité reflexy dovolují, aby na případný protiútok odpověděl rovněž protiútokem. Tak může nablízko útočit dvakrát za akci.

paní Blanka z Blankytné

Ač byla paní Blanka uznávána jako schopná vládkyně už ve chvíli, kdy dostala město Blankytnou do správy, její kvality se naplno projevily až při útoku krále draků Akcia na horní tok řeky Blankytné. Tehdy s nebývalou schopností zorganizovala obranu města proti útočníkům a měla tak rozhodující podíl na porážce draků. Její blízkou přítelkyní je aerialka Zonia, která tehdy přispěchala obleženému městu na pomoc.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 3(m), obrana: 3, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Paní Blanka umí velet osobám dobré strany. Všichni zástupci dobré strany bojující spolu s ní získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro paní Blanku, ale jen v případě, že není z dobré strany sama.
Paní Blanka může rozhodnout, že její strana bez házení prohraje iniciativu.

paní Tereza z Vladyčína

Městečko Vladyčín leží poměrně daleko od hranic Království v zemědělské oblasti plné polí a statků. Právě tato oblast je domovem paní Terezy. Zatímco její manžel, pan Adam, slouží ve vojsku, paní Tereza se věnuje organizaci zemědělství v tomto pro hospodářství Království tak důležitém kraji. Sedláci z celého Království si o paní Tereze vyprávějí legendy a pověsti, které zdaleka předstihují skutečnost. V nedávné době byla paní Tereza navíc pověřena správou královských sýpek.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 3, obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Paní Tereza je u poddaných oblíbena, proto může po vyřazení některé osoby z týmu, povolat na uprázdněné místo libovolného sedláka. Povolávání je akce. Sedlák v týmu zůstává i po Terezině vyřazení. Paní Tereza může povolat i více sedláků, každého však maximálně jednou.

Pavlína z Trskovic

Ves Trskovice byla dlouho pod správou správce Marka, když zemřel byla tímto úkolem pověřena Pavlína pocházející z vesnice Sudovice. Novopečená správkyně se přestěhovala do Trskovic a začalo svou kariéru poměrně nešťastně - omezováním odvěkých práv a privilegií Trskovických vesničanů. Přesto, že jednala ve snaze po efektivitě, produkce Trskovic prudce klesla. Nešťastná Pavlína nechápala důvody svého neúspěchu a obávala se inspekční cesty svého zemana, pana Roberta z Drahotic. Ve chvíli zoufalství se svěřila jedné ze trskovických selek Janě. Ta na Pavlínu v té chvíli sice zahlížela, dkyž však poznala, že správkyně upřímně touží po nápravě věcí, poradla jí, jak má změnit své chování a obě ženy se staly dobrými přítelkyněmi.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 2(-1), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Správkyně Pavlína z titulu svého správcovství může vyhlásit jeden z vnitřních pásů herního pole za zakázaný, kdokoliv do tohoto pásu vstoupí, okamžitě ztrácí jeden bod těla. Zákaz neohrozí osoby, které v pásu jsou před jeho vyhlášením. Pavlína může zrušit zákaz na jednom pásu a vyhlásit na jiném.

Sevriel

Sevriel se v Království objevil, při útoku draků na severní hranici země. Řídce obydlený kraj, který se stal obětí útoku byl pod vládou pana Jonáše z Bílé Střelné. V  náporu boje však pan Jonáš padl, hrad byl vypálen a rodina vyvražděna. Když Sevrielova pomoc útok odrazila, byl jmenován novým rytířem z Bílé Střelné. V současnosti spolu s panem Jáchymem hájí dále hranici proti dračí straně.

vlastnosti: boj: 4, střelba: 2(m), obrana: 3, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Mocný aeriel Sevriel umí velet osobám dobré strany. Všichni zástupci dobré strany bojující spolu s ním získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Sevriela, ale jen v případě, že není z dobré strany sám.


Zpět na stránku Svobodné země