Svobodná zem - lesní strana

 


Přehled postav lesní strany ve Svobodné zemi

Lygvyen

Léčitelské schopnosti Lygvyeniny byly brzy rozeznány a tak jí bylo záhy nabídnuto, aby vstoupila do řad druidů. Tuto nabídku Lygvyen s díky přijala. Lygvyen však nemá ráda boj a proto jsou její bitevní schopnosti nízké, nicméně se dovede zručně bránit. Její léčitelské schopnosti ji předurčují do řad mnoha soubojových týmů lesní strany.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 1(m), obrana: 4, tělo: 4
zvláštní vlastnost: Lygvyen je slavná léčitelka a dokáže za 1 kolo vyléčit k6/2 ztracených bodů těla. Léčení probíhá místo útoku.

Buk

Buk je jedním z nejlěpších střelců lesní strany. Do řad vojska vstoupil velmi záhy po objevení Svobodné Země. Jeho největí slabinou je jeho velikost, díky níž bývá snadno zasažen.

vlastnosti: boj: 3, střelba: 3(+2), obrana: 1, tělo: 6
zvláštní vlastnost: Buk je rozvážný stratég a umí velet osobám lesní strany. Všichni zástupci lesní strany bojující spolu s ním získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Buka, ale jen v případě, že není z lesní strany sám.

Careddy

Brilantní šermíř Careddy byl od samého počátku členem vojska lesní strany. Právě on vedl obranu proti drakům a říká se, že to bylo při této akci, kdy mu hrůzou zešedly vlasy. Patří k nejlepším velitelům lesa vyskytuje se ve většině soubojových týmů.

vlastnosti: boj. 2(+1), střelba: 2, obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Careddy je schopný stratég a umí velet osobám lesní strany. Všichni zástupci lesní strany bojující spolu s ním získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Careddyho, ale jen v případě, že není z lesní strany sám.

Šedivec

Lesník Owanry nalezl Šedivce jako opuštěné vlče při výpravě proti loupežníkům. Protože nechtěl, aby se mladý vlk přidal k loupežníkům, vzal jej k sobě a začal jej vychovávat a cvičit. S použitím mocných druidských praktik byla zvýšena vlkova již tak dost vysoká přirozená inteligence. Šedivec se stal záhy vůdcem směček vlků při různých bojích lesní strany. Jako vedlejší důsledek druidských kouzel se stal vlk imunní vůči veškeré magii.

vlastnosti: boj: 4, střelba: X, obrana: 4, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Šedivec je zcela imunní vůči magickým útokům, není však imunní proti plamennému štítu.

Lípa

Dá-li se věřit pověstem, byla Lípa prvním ze zelených odbrů, který se dal najmout do armády lesní strany krátce po vypuknutí bojů a Svobodnou Zem. Les daroval lípě přístup k nevyčerpatelnému rezervoáru vlastní síly. Odtamtud je schopná čerpat nepřeberné množství energie a v mžiku se hojit.

vlastnosti: boj: 4, střelba: 2(m), obrana: 1, tělo: 6
zvláštní vlastnost: Lípa může sama na sebe využít hojivé síly přírody a vyléčit si 3 zranění když se bude místo útoku léčit.

Glaenry

Jeden z předních lukostřelců, hajný Glaenry, vstoupil do armády lesa jakmile byla zformována. Dříve se staral o prospěch lesa, ale nyní jej především hájí. Glaenry patří k největším mistrům střelby, proto byl také požádán, aby se věnoval výcviku ostatních lukostřelců. Jednotky cvičenéGlaenrym od té doby patří mezi základní devizy obrany lesa.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 4, obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: nemá

Dub

Jihovýchodní okraj lesa je v majetku dvorce lesů pána Platana. Jedním z jeho obyvatel je i Dub. Obr se nerad zapojuje do bojů, přesto právě jej Platan kdysi vybral, aby zastupoval jeho dvorec v turnaji. Dub je o trochu větší než ostatní zelení obři, toho využívá především k rychlejším přesunům v turnajové aréně.

vlastnosti: boj: 4, střelba: 1(m), obrana: 1, tělo: 6
zvláštní vlastnost: Dub umí kráčet rychle a velkými kroky. Proto se může v jednom kole přesunout až o dva pásy.

Meonnyn

Druidka Meonnyn nikdy netoužila zapojit se do bojů. Proto také přicházívá až po bitvě, aby zahladila její následky. Svá studia zaměřila na povzbuzování růstu stromů a tedy dokáže nechat vyrůst les za neuvěřitelně krátkou dobu. Této schopnosti je však občas nucena využít i při turnajích.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 2(m), obrana: 3, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Meonnyn může nechat na jednom pásu vyrůst les. Tento les brání nemagickým střelám z obou stran v průletu. Z lesa je možné střílet na obě strany. Meonnyn může nechat les opět zmizet. Ovládání lesa Meonnyn dělá místo vlastního útoku.

Javor

Javor není žádný bojovník. Jeho hlavním uměním je správcovství. Zdatně a schopně spravuje sobě přidělenou část lesa. V případě nutnosti však neváhá pustit se do boje. Naštěstí, protože jeho bojové schopnosti nejsou valné, je jeho území v hloubi Hvozdu a nápor války k němu přijde jen málo.

vlastnosti: boj: 3, střelba: 1, obrana: 1, tělo: 6
zvláštní vlastnost: nemá.

Osika

Osika se k bojům přidala poměrně pozdě. Když však velitelé lesní strany zjistili, že ji nekouzelné šípy nemohou trefit, byla požádána, aby podpořila snahy o obranu lesa. Osika váhavě přijala a od té doby je možné ji občas spatřit na bojištích.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 2(+1)(m), obrana: 3(-1), tělo: 6
zvláštní vlastnost: Osika od svého stromu převzala rozechvělost, díky tomu je mnohem těžší ji trefit. Navíc je zcela imunní vůči střelbě nemagickými zbraněmi.

Pregwyn

Bylo-li kdy Pregwyniným přáním starat se v míru o dobro lesa ví jen ona sama. Přestože sama patří ke dvorci lesů pána Baeryho, který leží na hranicích lesa s Královstvím, vydala se studovat umění šermu na sever lesa k lesníku Careddymu. Ač sama neprojevuje schopnosti velitelské, v šermu předstihla svého mistra.

vlastnosti: boj: 3(+1), střelba: 2, obrana: 3, tělo: 5
zvláštní vlastnost: nemá

Vrba

Vztah mezi lesem a bažinami velmi dobře ukazuje právě Vrba. Stejně jako její strom vyhledává vlhká místa, i ona sama je schopná účastnit se bojů po boku lesa i bažin. Její přátelská povaha a diplomatický navíc zaručuje, že v její přítomnosti jsou voje bažin a lesa schopné neobyčejně účinně spolupracovat.

vlastnosti: boj: 3, střelba: 2(m), obrana: 1(+2), tělo: 6
zvláštní vlastnost: Vrba je uznávána v bažinách i v lese. Je-li členkou týmu, je v týmu možné libovolně plnohodnotně (včetně velení) kombinovat zástupce lesní a bažinné strany.

Smrk

Pichlavý a nepříjemný humor tohoto ztepilého obra naplňuje hvozd na hranicích s Dračími horami. Sám patří ke dvorci lesů paní Borovice, který sousedí s Jasanovým a nese podobně jako on tíhu bojů s draky. Bohužel však je obr sám velmi snadno zranitelný a ač dokáže v boji napáchat nepříteli jisté škody, sám těžce trpí střelbou.

vlastnosti: boj: 4(+1), střelba: 3(m), obrana: 1, tělo: 6
zvláštní vlastnost: Pokud bojuje Smrk na blízko, nemůže na něj jeho soupeř protiútočit, když jej Smrk zraní.

Zrzochlupka a Chytrochvost

Po úspěchu, který měl lesník Owanry s vlkem Šedivcem, rozhodl se cvičitel Adredd vycvičit k použití v turnajích i lišku. Brzo mu došlo, že jedna liška úspěch mít nebude. Vycvičil tedy tým dvojice lišek a podařilo se mu prosadit, že dvojice byla uznána jako jediný bojovník. Lišky sice nikdy nedosáhly Šedivcovy slávy, ale populární jsou.

vlastnosti: boj: 2/3(spec.), střelba: X, obrana: 4, tělo: 4
zvláštní vlastnost: Dvojice lišek vydá za jednoho bojovníka. Pokud první liška útokem se silou 2 zasáhne, útočí ihned druhá se silou 3. Na druhý útok není protiútok.

Jasan

Jasanův dvorec leží na severním okraji lesa a trpí pod náporem dračích vojsk. Jasan s lesníkem Careddym řídí obranu lesa proti dračí straně. Podařilo se jim prosadit odvelení vlčích smeček ze zbytku lesa, čímž konečně dosáhli úspěchu v boji. Jasan v současnosti shání druidy, aby mohla být dokončena obnova spáleného lesa.

vlastnosti: boj: 3(+1), střelba: 2(+3), obrana: 1(+2), tělo: 6
zvláštní vlastnost: Jasan je odvážný bojovník a umí velet osobám lesní strany. Všichni zástupci lesní strany bojující spolu s ním získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Jasana, ale jen v případě, že není z lesní strany sám.

Rharcyen

Rharcyen se od mládí učila stopovat a byla jednou z nejlepších lovkyň zvěře ve Hvozdu. Naopak však nejevila žádný zájem o boje. Teprve když bylo zahájeno pořádání turnajů, připojila se k týmu lesa. Záhy se projevilo, že své lovecké schopnosti dokáže zúročit i při turnajích a projevily se u ní velké organizační schopnosti.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 3, obrana: 3, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Stopařka Rharcyen umí velet osobám lesní strany. Všichni zástupci lesní strany bojující spolu s ní získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Rharcyen, ale jen v případě, že není z lesní strany sama.
Rharcyen se dokáže při souboji na blízko automaticky uvolnit z osobního souboje.

Rynvan

Rynvan sídlí v jeskyni v centrálním Hvozdě a členem kruhu druidů je déle než kdokoliv pamatuje. Ovládá léčivá okouzla i kouzla bojová, proto byl požádán, aby se účastnil turnajů. Rynvan dlouho váhal, necítil se na takový úol sdostatek silný, nakonec se však nechal přemluvit pánem lesa Jasanem.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 3(m), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Rynvan je slavný léčitel a dokáže za 1 kolo vyléčit k6/2 ztracených bodů těla. Léčení probíhá místo útoku.

Sedry

Sedry je přítelem lesníka Glaenryho, spolu vstoupili do vojska, spolu bojovali v turnajích. Říká se, že Sedry střílí silněji a Glaenry přesněji. Když bylo oběma lesníkům nabídnuto velení vlastním jednotkám, Sedry přijal a Glaenry se dobrovolně podřídil přítelovu vedení.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 3(+1), obrana: 2(+1), tělo: 5
zvláštní vlastnost: Skvělý střelec Sedry umí velet osobám lesní strany. Všichni zástupci lesní strany bojující spolu s ním získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Sedryho, ale jen v případě, že není z lesní strany sám.

Bříza

Hajná bříza v poklidu spravovala a pěstovala les pod řízením lesů pána Yrunvana, poté, co začaly turnaje, odhodlala se na žádost druidky Meonnyn zapojit se do bojů, nicméně se ukázala jako příliš slabá a tak není v týmech často vidět.

vlastnosti: boj: 3, střelba: 1(m), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: nemá


Zpět na stránku Svobodné země