Svobodná zem - dračí strana

 


Přehled postav dračí strany ve Svobodné zemi

Machaires

Machaires patří k nejlepším šermířům světa. Přes pýchu, která je typickou drakonskou vlastností, je Machaires poměrně sympatický. Do armády dračí strany vstoupil poměrně pozdě. Předtím své umění provozoval ve službách ve funkci osobní stráže různých vládců dračí strany.

vlastnosti: boj: 4, střelba: 1, obrana: 3, tělo: 6
zvláštní vlastnost: Šermíř Machaires umí velet osobám dračí strany. Všichni zástupci dračí strany bojující spolu s ním získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Machaira, ale jen v případě, že není z dračí strany sám.

Thraxitaur

Nejstrašnější, s čím se mohou bojovníci turnajů potkat, je drak Thraxitaur. Přitom však je Thraxitaur spíše menší a slabší mezi draky, je však jediný, který je připuštěn do turnajů. Thraxitaurova válečná kariéra začala při útoku na území bažin na počátku bojů. Tehdy měl však nevýznamné postavení v dračí letce. Vyznamenal se však tím, že osobně zničil jednu z echiden a od té doby pokračuje jeho kariéra samámi úspěchy.

vlastnosti: boj: 6, střelba: 4(+2) spec., obrana: 1(+3), tělo: 9
zvláštní vlastnost:Thraxitaur je nesmírně silný, má však některé slabiny. Thraxitaur může útočit na dálku jen když mezi ním a cílem útoku nikdo nestojí. Útočí-li Thraxitaur na dálku na osobu, která je s někým v bojovém kontaktu, zasáhne obě osoby.
Thraxitaur je imunní vůči veškeré magii kromě kouzel pro útok na dálku.
Obrovský drak zabírá v týmu dvě místa..

Kalyxena

Drakon Psaretes patřil mezi přední vládce dračí strany, zdálo se však, že slávě jeho rodu bude konec, neboť zemřel a nezůstavil po sobě syna. Ukázalo se vak, že jeho dcera Kalyxena je vému otci důstojnou nástupkyní. Prohlásila se královnou draků krátce po jeho smrti a pokusům sesadit ji z trůnu úspěšně odolala. Přes svou křehkou tělesnou konstituci patří k nejschopnějším velitelům dračí strany.

vlastnosti: boj: 3, střelba: 3, obrana: 3, tělo: 4
zvláštní vlastnost: Kalyxena z moci svého královského titulu umí velet osobám dračí strany. Všichni zástupci dračí strany bojující spolu s ní získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Kalyxenu, ale jen v případě, že není z dračí strany sama.

Marcus

Mistr kamenický Marcus se do válečných aktivit zapojil poměrně pozdě. Při protiútoků rytířů vedených panem Jáchymem z Horní Vody prorazila jízda až do Marcusova kamenolomu. Marcus zorganizoval dělníky a podařilo se jim posílit armádu o tolik, že rytíře museli zvolit ústup. Od té doby se Marcus příležitostně účastní bojů.

vlastnosti: boj: 3, střelba: 2(-1), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Marcus je zvyklý mít u sebe vždy alespoň několik kamenů. Kdykoliv by měl být zraněn, hoď si k6 a padne-li 4-6, počítá se, jako by obrana byla 2(+2).

Marcia

Marciiným hlavním zájmem byla vždy práce s hady a wyverny a jejím nejdůležitějším úkolem je výcvik hadích klubek a wyverních letek. Dlouholetou prací s plazy však získala i jisté hadí vlastnosti. Stala se mistryní hypnózy, čehož začali vůdcové dračí strany využívat v turnajích.

vlastnosti: boj: 2(+3), střelba: 1, obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Marcia dokáže hypnotizovat hadím pohledem. Podaří-li se jí hypnóza (4-6 na k6), zhypnotizovaná osoba se označí jako v tomto kole odehraná. Hypnóza probíhá po Marciině útoku. Zhypnotizovaná osoba nemůže blokovat jinou na blízko.

Barleos

Mudrc Barleos se specializuje na kouzla posilující tělo. Původně chtěl nalézt způsob, jak se bránit proti nemocem, záhy však zapojil své umění do služeb armády. Vyvíjí posilující kouzla, která by působila i na draky a dokázala už tak strašným bestiím dodat ještě větší sílu. Naštěstí zatím úspěchu nedosáhl.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 2(m), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Barleos může na právě jednu osobu seslat kouzlo dračí síla. To zvýší dané osobě hodnotu pro boj o 2. Barleos sesílá kouzlo místo svého útoku.

Gnaeus

Gnaeus patří mezi přední vládce dračí strany. Jeho skalní zámek je umístěn hluboko v horách a tedy Gnaeovo území není pod přímým tlakem bojů. Proto se v čele svých vojsk vydává na pomoc ostatním králům draků. Za hlavní cíl považuje dobytí Svobodné země, kterou považuje za výhradní majetek dračí strany.

vlastnosti: boj: 4(+1), střelba: 1, obrana: 2(+1), tělo: 5
zvláštní vlastnost: Gnaeus umí velet osobám dračí strany. Všichni zástupci dračí strany bojující spolu s ním získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Gnaea, ale jen v případě, že není z dračí strany sám.
Navíc Gnaeus ovládá válečnické triky pomocí nichž si dokáže místo svého útoku až do příští aktivace zvýšit obranu na 4.

Julia

Julia v mládí čítávala s oblibou hrdinské romány a zvláště obdivovala ty dívky, které se staly velkými bojovnicemi. Toužla být jako ony. Jakmile bylo dohodnuto pořádání turnajů, přihlásila se do nich. Bohužel se ukázalo, že její schopnosti nejsou valné. Stále se sice snaží zapojit se do týmů, ale nikdo ji nechce za svou zastánkyni. Přesto je pohledná dívka mezi ostatními bojovníky poměrně oblíbená..

vlastnosti: boj: 3, střelba: 2, obrana: 1, tělo: 5
zvláštní vlastnost: nemá

Gaius

Gaius patří mezi významné čaroděje dračí strany. Specializuje se na ochrannou a léčivou magii. Jeho největším úspěchem bylo dosud nevídané spojení ochranného a léčivého kouzla, které vytvořilo dlouhodobě působící léčivé kouzlo. To je vhodné pro léčbu některých špatně se hojících poranění, především však je využíváno při boji pro regeneraci vznikajících poranění.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 1(m), obrana: 3, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Gaius může na právě jednu osobu seslat kouzlo regenerace, Tato osoba tím získá schopnost automaticky si vyléčit 1 bod těla za kolo. Gaius kouzlo sesílá místo svého útoku. Gaiovým vyřazením kouzlo pochopitelně mizí. Je-li vyřazena osoba kouzlem chráněná, může kouzlo seslat na jinou osobu. Rovněž může zrušit kouzlo na jedné osobě a chránit jinou.

Marthéna

Jen málo zástupců dračí strany se věnuje léčebné magii a právě takoví jsou velmi cenění při bojích. Marthéna je jednou z nich. Tato energická drakonka, pokud pověsti nelžou, dokonce cestovala na území lesa, kde studovala léčebnou magii u druidů. Je-li to pravda, ví Osud. Jisté je, že Marthéna dokáže léčit s dobrou efektivitou a úspěšností.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 1(+2)(m), obrana: 3, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Marthéna ovládá léčivá kouzla a dokáže místo svého útoku vyléčit 1-3 body těla za kolo.

Farxeon

Farxeon odjakživa cvičil schopnosti vlastního těla a naučil se je používat jako zbraň. Ačkoliv jeho umění není vhodné pro vír bitvy, je velmi dobře použitelné pro souboje v turnajích. Ačkoliv jeho rány nedokážou příliš poranit, zasáhnou téměř s jistotou, Farxeon je však rovněž mistřem v uhýbání a rovněž ovládá schopnost takzvané prázdné mysli, kdy dokáže obrátit sílu protivníka proti němu samému. V současnosti se tak jen málokdo odváží postavit farxeonovi v přímém boji.

vlastnosti: boj: 6(-4), střelba: 5(-3), obrana: 5(-2), tělo: 5
zvláštní vlastnost: Pokud při osobním souboji nebyl Farxeon zasažen, protiútočí se silou rovnou soupeřově síle pro boj.

Psartepa

Drakopaní Psartepa patří mezi všeobecně oblíbené osoby. Patří k zámku královny draků Kalyxeny. Není považována za zvláště půvabné osoby, je o ní však známo, že je velkou průkopnicí módních novinek mezi drakony. Do bojů se zapojuje nerada a soustřeďuje se na obranu proti všem typům útoků.

vlastnosti: boj: 3, střelba: 3(m), obrana: 3(-1), tělo: 5
zvláštní vlastnost: Psartepa ovládá kouzelný pohled, pakliže na ni někdo útočí nablízko, hoď k6, padne-li 5 nebo 6, útok zcela zklamal.
ovněž ovládá ochranné kouzlo, které zvýší vybrané osobě obranu proti střelbě o 1. Kouzlo může mít seslané na více osobách. Psartepiným vyřazení kouzlo končí.

Publius

Publius spravuje několik osad pro krále draků Xersea. Je to tvrdý a krutý správce, který nikdy ranami bičem nešetřil. Když se rozhodl zúčastnit se turnajů, použil tuto svou oblíbenou zbraň i proti soupeřům a to mu vyneslo pozornost organizátorů turnajů. On té doby bývá občas nasazován za dračí stranu do středních týmů.

vlastnosti: boj: 3(+2), střelba: 2, obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Publius může útoku na blízko využít i na sousední pás. Pakliže zasáhne, přitáhne si zasaženou osobu do svého pásu.

Quintus

Naivní a překvapený úsměv mladičkého krále Quinta mate všechny jeho soupeře. Nikdo nechápe, jak se mohl mladíček udržet na trůně po smrti svého otce. Pravdou však je, že převzetí moci proběhlo zcela hladce. Za zdánlivě naivním úsměvem se skrývá tvrdá a bystrá mysl využívající vlastní nevinný vzhled ke svému prospěchu.

vlastnosti: boj: 3(+1), střelba: 2(m), obrana: 2(+2), tělo: 5
zvláštní vlastnost: Král Quintus umí velet osobám dračí strany. Všichni zástupci dračí strany bojující spolu s ním získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Quinta, ale jen v případě, že není z dračí strany sám.

Sidreos

Sidreos slouží ve vojsku krále draků Virtia. Velitelské schopnosti v sobě objevil ve chvíli, kdy byl s částí vojska oddělen od hlavního voje a dokázal zorganizovat účinnou obranu i protiútok proti lesním vojskům.

vlastnosti: boj: 3, střelba: 2(+2)(m), obrana: 2(+1), tělo: 5
zvláštní vlastnost: Sidreos umí velet osobám dračí strany. Všichni zástupci dračí strany bojující spolu s ním získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Sidrea, ale jen v případě, že není z dračí strany sám.

Tharses

Tharsovy zkušenosti z bojů jsou více než tragické, byl svědkem ztráty svých přátel a blízkých. Svou depresi dokáže přenést na své soupeře v turnajích. Tito podléhají pocitu marnosti a bojují mnohem hůře. Především v turnajích slabších bojovníků je tato schonost velmi ceněna.

vlastnosti: boj: 1(+1), střelba: 2(m), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Tharses může na jeden pás herního pole seslat kouzlo "vidina zmaru". Všechny osoby v tomto pásu podléhají depresi a všechny jejich útoky jsou o 1 slabší. Kdokoliv z nich však může vidinu zrušit, pokud se místo svého útoku bude soustředit a hodí na k6 4-6. Tharses sesílá kouzlo místo svého útoku. Tharsovým vyřazením vidina mizí.

Valeria

Valeria patří k mocným a obávaným čarodějnicím dračí strany. Její silná kouzla dokážou těžce poranit. Mocnou magií dokáže rovněž v sobě nalézt vnitřní bestii skrytou v nitru každého člověka a probudit ji. Tím se promění ve strašlivý stroj na zabíjení, nicméně se přestane ovládat a nemůže dále žívat magii, dokud po boji bestie opět neusne.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 4(+1)(m), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Pokud se Valeria rozhodne, může aktivovat kouzlo "smrtící dotek". Kouzlo je nevratné. Valeria rázem získává hodnoty boj:4. střelba: X, obrana: 3. Kouzlo Valeria aktivuje na počátku své akce.

Xeopsena

Drakoni bývají považováni valem za vznešené šlechtice, tuto představu však Xeopsena nabourává. Tato drakonka vykonává povolání služky. Přesto, že v nedávné době získala hodnost hlídačky, je ji stále možno zastihnou, jak drhne podlahu nebo umývá nádobí. Xeopsena se žádné práci nevyhýbá a tím získává oblibu mezi poddanými ve spravované vsi. Proto také její ves odevzdává dostatečné výnosy jejímu pánu, králi draků Burxetovi.

vlastnosti: boj: 2(+1), střelba: 1(m), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Xeopsena umí připravovat z bylin léčivé nápoje. Po vypití nápoje osoba získává zpět 1-3 bodů těla. Xeopsena léčí místo svého útoku. Toto léčení se nepovažuje za kouzlo.

Šupinatec Královský

Zástupci dračí strany většinou používají spíše drobnější, ale jedovaté, hady. Speciálně pro použití v turnajích však vycvičili tohoto mohutného škrtiče. Zvláštní strava a pomoc magie mu dovolily vyrůst do nebývalých rozměrů. Šupinatec je obávaným soupeřem, nicméně jeho schopnosti bývají přeceňovány.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 1(+2)(m), obrana: 3, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Marthéna ovládá léčivá kouzla a dokáže místo svého útoku vyléčit 1-3 body těla za kolo.


Zpět na stránku Svobodné země