Svobodná zem - strana zla

 


Přehled postav strany zla ve Svobodné zemi

Gadbaga

Gadbaga od nejútlejšího mládí tíhla k temným praktikám. Když se u ní projevily čarodějnické schopnosti, byla okamžitě odvedena do školy temných umění. Z ní se zakrátko vynořila jako jedna z nejlepších velitelek strany zla. Jako jedna z mála zástupců strany zla se dokázala naučit i léčivá kouzla, nicméně používá je výhradně na sebe.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 4(m), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Čarodějnice Gadbaga umí velet osobám zlé strany. Všichni zástupci zlé strany bojující spolu s ním získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Gadbagu, ale jen v případě, že není ze zlé strany sama.
Gadbaga rovněž dokáže sama sobě vyléčit k6/2 životů za kolo. Léčení provádí místo útoku.

Athribax

Démon Athribax byl vyvolán pánem démonů démonem Bithuraxem pro účel velení méně náročným operacím. V soubojových týmech se Athribax téměř nevyskytuje, protože jeho nízká obrana a naprostá neschopnost střelby jej zcela diskvalifikují.

vlastnosti: boj: 4, střelba: X, obrana: 1, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Athribax může seslat na sebe nebo jinou osobu kouzlo plamenný štít. Kdokoliv se pak pokusí zaútočit na takovou osobu zblízka, získá 1 zranění od plamenů. Na plamenný štít působí ochrana proti magii. Athribaxsesílá štít místo útoku.

Šergaš

Skřet Šergaš si vydobyl své místo díky mistrovství, které projevuje při zacházení se sekerou. Již poměrně mlád se stal vůdcem skřetí tlupy, když zabil svého předchůdce. Vůdcové strany zla si jej okamžitě povšimli a vřadili jej do armády, která měla za úkol dobít Svobodnou zem. Šergaš není ani v nejmenším oblíben, je velmi popudlivý a snadno propadá bojovému šílenství.

vlastnosti: boj: 4(+1), střelba: 1, obrana: 3, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Šergaš podléhá bojovému šílenství. Je-li zraněn za 2 a více bodů těla, stoupá jeho útok na 6 (+2) a jeho obrana klesá na 1.

Grynor

Grynor se narodil rodičům, kteří byli příznivci temné strany, jeho otec Hyvron patřil k předním temným rytířům, a tak byl Grynor od útlého mládí vychováván a cvičen k bojiza ideály strany zla a zejména k vedení jejích jednotek. Stal se pak záhy jedním z předních vojevůdců své strany, masku začal nosit proto, aby zakryl své mládí před staršími bojovníky. I když již od té doby uteklo několik let, masku nosí stála a stal se z ní symbol, který vyvolává odvahu v řadách temné strany a děs v řadách všech ostatních.

vlastnosti: boj: 3, střelba: 1(m), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Mistr strategie Grynor umí velet osobám zlé strany. Všichni zástupci zlé strany bojující spolu s ním získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Grynora, ale jen v případě, že není ze zlé strany sám.

Bugduš

Bugduš nejradši pracuje sám. Již před válkou byl nejproslulejší jako osoba pro zvláštní úkoly a v této funkci i setrval. Jeho specialitou a oblíbenou kratochvílí je vypalování domů a mučení civilistů. Tyto akce koná vždy v zázemí nepřítele.

vlastnosti: boj: 1(+2), střelba: 2, obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: nemá

Bithurax

Bithurax patří k nejmocnějším démonům, kteří byli do Svobodné země povoláni. Je natolik mocný, že se stal pánem démonů a sám vyvolává další démony. Je jedním z nemnoha démonů, kteří jsou členy Válečné Rady Nyngraše, skupiny vládnoucí a řídící stranu zla. Bithurax je vychytralý a nesmiřitelný, je postrachem všech, kdo proti němu bojují.

vlastnosti: boj: 3, střelba: 3(m), obrana: 2, tělo: 6
zvláštní vlastnost: Démon Bithurax umí velet osobám zlé strany. Všichni zástupci zlé strany bojující spolu s ním získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Bithuraxe, ale jen v případě, že není ze zlé strany sám.

Huvridux

Jeden z nejaktivnějších démonů je Huvridux. Tento démon je zejména nesmiřitelným nepřítelem aerialů, které touží zela vymýtit. Jeho schopnosti však na aerialy většinou nestačí. Za svého osobního nepřítele považuje theriela, který jej již několikrát porazil.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 1, obrana: 2(-1), tělo: 6
zvláštní vlastnost: Huvridux dobře ví, že démoni nemají křídla jen pro parádu. Proto používá létání i při boji. Není na něj možno útočit na blízko, pokud sám v tom kole na blízko nezaútočil.

Vrarag

Skřet poměrně křehké konstrukce byl zpočátku vojevůdci odmítán. V jedné bitvě se však dostal do víru magie a ten nesmírně zvýšil jeho regenerační schopnosti. Od té chvíle se o něj vojevůdci zajímat začali, protože jeho rychlé hojení zaručovalo, že dlouho vydrží. Jeho velitelé se mu vždy snaží podstrčit ty nejlepší kusy potravy v naději, že jeho tělesnou konstituci tím posílí, tato činnost je zatím bez úspěchu.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 2(+2), obrana: 2, tělo: 4
zvláštní vlastnost: Vrarag se velmi rychle hojí a proto mu každé kolo ubude jedno zranění.

Rugdyša

Většina skřetů se zajímá jen o válku a boj, najdou-li se vyjímky, bývají vždy velice ctěny. Jednou z takových vyjímek je i Rugdyša. Zaujaly ji podivné byliny rostoucí v temné zemi a zasvětila život jejich studiu. Moc bylin nejprve studovala u známé jedubaby Hágy, když však zjistila, že ji Hága nemůže již nic naučit, dala se do studia samostatně. Vůdcové temné strany jí poskytli podporu a dovolili jí, aby zkoušela své lektvary na vězních a zajatcích. tehdy se jí podařilo odhalit, že některé z bylin temné země je též možné využít k léčení. Stala se tak jedinou léčitelkou strany zla.

vlastnosti: boj: ,2 střelba: 2, obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Rugdyša kromě jedovatých zná i léčivé bylinky, proto může dvakrát za souboj zcela vyléčit libovolného spolubojovníka (i sebe). Léčení probíhá místo Rugdyšina útoku.

Prarbač

Skřeti mívají různé odporné zvyky a zlozvyky. Jedním z nejodpornějších je Prarbač. Zvykl si nejen jíst syrové maso, ale dokonce s oblibou jí drobné živočichy jako myši, slimáky a brouky ještě živé. Chytání potravy u něj vypěstovalo takovou hbitost, že je občas schopen uhnout letícím střelám.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 1, obrana: 3, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Prarbač je velmi obratný a proto dokáže uhnout letícím střelám. Má o jedna více na obranu proti nemagickým dálkovým útokům.

Bvagraš

Skřeti bývají ostatními rasami strany Zla většinou opovrhováni a odstrkováni. Tak se nikdy skřet nestal členem rady Nyngraše a prsty jedné ruky by stačily k sečtení skřetích temných rytířů. Jednou z těchto rarit je i Bvagraš. Prokazuje natolik velké schopnosti, že dokázal vybudovat vlastní hrad a uhájit jej proti okolním temným rytířům. Navíc se mu podařilo získat nebývalé bohatství a to mu dovolilo najmout si několik schopných černokněžníků. Málo se ví, že jednu dobu byl v jeho žoldu i Sydgar.

vlastnosti: boj: 4, střelba: 2(+1), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Bvagraš umí velet osobám zlé strany. Všichni zástupci zlé strany bojující spolu s ním získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Bvagraše, ale jen v případě, že není ze zlé strany sám. Velí-li Bvagraš skřetům, získávají skřeti mimo Bvagraše navíc +1 k libovolné vlastnosti kromě těla. Vlastnost určuje Bvagraš vždy při své akci.

Dyggor

Mladý temný jezdec je synem temného rytíře Kylgose, člena rady Nyngraše. Očekává se, že jednou nastoupí na jeho místo. Zatím své schopnosti piluje jako velitel jedné z jízdních jednotek, které udržují na Kylgosově území pořádek a vybírají daně od skřetích vesničanů.

vlastnosti: boj: 4(+1), střelba: 1, obrana: 2(+1), tělo: 5
zvláštní vlastnost: Jezdec Dyggor umí velet osobám zlé strany. Všichni zástupci zlé strany bojující spolu s ním získávají +1 ke všem vlastnostem (kromě těla). Tento bonus platí i pro Dyggora, ale jen v případě, že není ze zlé strany sám.

Hága

Jedubaba a černokněžnice Hága dosáhla neobyčejného mistrovství především v duševní a vztažné magii. Patří k nejvěhlasnějším jedubabám temné strany. Z jejích žákyň jsou zvláště známé Rugdyša nebo Sukla. Je málo známé, že u Hágy krátce studoval i proslulý černokněžník Sydgar. Hága nepodléhá žádnému temnému rytíři, své odporné lektvary míchá v domku na samotě a tam za ní rovněž přichází všichni, kdo od ní chtějí získat jakékoliv vědomosti nebo služby.

vlastnosti: boj: 1, střelba: 2(m), obrana: 2(-1), tělo: 5
zvláštní vlastnost: Hága používá odporná kouzla s jejichž pomocí dokáže spojit své tělo s tělem vybraného nepřítele. Při použití kouzla hoď k6/2 a o příslušný počet bodů těla je zraněna Hága i cíl kouzla. Pokud jeden ze zraněných má méně zbylých bodů těla, je zraněn o vše zbývající a druhý o celou částku.

Lurxidax

Lurxidax patří mezi mocné démony, nicméně jeho bojové schopnosti tomu neodpovídají. Je jedním z vícerukých démonů a této vlastnosti s úspěchem využívá pri boji, kdy snadno zasáhne kdykoliv si zamane.

vlastnosti: boj: 5(-2), střelba: 2(m), obrana: 2, tělo: 6
zvláštní vlastnost: nemá

Mudyrga

Hrdá postava na temném koni patří jedné z nejproslulejších temných jezdkyň Svobodné Země. Nejenže je jedna z mála žen, které se daly k temnému jezdectvu, ale navíc je vjízdě na koni neobyčejně mistrná. Své mistrovství v hbitých reakcích prokazuje i při turnajích, kdy dokáže zaútočit překvapivě a neobyčejně rychle.

vlastnosti: boj: 3, střelba: 3(+1), obrana: 3, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Jezdkyně Mudyrga se může v tomtéž tahu pohnout o jeden pás a zaútočit na blízko na osobu v tom pásu, kam se přesunula

Sydgar

Sydgarova minulost je skryta rouškou tajemství, pravdou je, že náhle se v temné zemi objevil velmi schopný a ne zcela mladý černokněžník. Teprve nedávno se podařilo zjistit, že se přinejmenším část umění naučil od jedubaby Hágy. Je známo, že Sydgar se vždy pouštěl s dychtivostí do studia těch nejtemnějších umění. Vypráví se o jeho pokusech pověsti děsící všechny vyjma těch nejotrlejších. Nejradši však používá magii k vylepšení vlastních schopností. V této oblasti je nedostižný, je však na své umění žárlivý a odmítá je kohokoliv naučit.

vlastnosti: boj: 2, střelba: 3(+2)(m), obrana: 2, tělo: 5
zvláštní vlastnost: Sydgar může použít kouzlo, které mu dává „pekelnou mušku“. Pakliže v jednom kole kouzlo použije, v příštím kole má libovolný útok o 2 lepší.

Tebrirux

Jiní démoni využívají vrozených magických schopností nebo působí jako velitelé. Tebrirux se cele oddal boji. Jeho rozeklaný meč a neobyčejné bojové schopnosti jej často vynesou do čela útočícího klínu pěšáků temné strany.

vlastnosti: boj: 4, střelba: 1(m), obrana: 2(+1), tělo: 6
zvláštní vlastnost: Tebrirux je takový mistr souboje nablízko, že si při protiútoku odečítá z hodnoty pro boj pouze 1.

Vugitax

Příšerný Vugitaxův zjev využívá jeho pán Ryvhar pro udržování pořádku ve svých vesnicích. Ovšem Vugitax touží stanout v čele bojového šiku, obdivuje schopnosti Tebriruxovy a chtěl by se mu vyrovnat, ale v žádném případě na to nemá.

vlastnosti: boj: 3(+1), střelba: 1(m), obrana: 1(+1), tělo: 6
zvláštní vlastnost: Tebrirux je takový mistr souboje nablízko, že si při protiútoku odečítá z hodnoty pro boj pouze 1.

Ygraša

Ygraša je jedinou dcerou sekerníka Lykvaše. Po jeho smrti se Ygraša stala vládkyní vsi. Z počátku se zdálo, že nemá šanci si vládu udržet. Nicméně její vysoká obliba u některých významných válečníků vsi jí pomohla prosadit se. Dnes již jsou potíže zažehnány a každý z obyvatel její vsi by pro ni třeba prošel ohněm.

vlastnosti: boj:2, střelba: 3, obrana: 3, tělo: 4
zvláštní vlastnost: Ygraša je všeobecně oblíbená, pakliže by měla být zasažena střelbou, může být její zranění v libovolném poměru rozděleno mezi Ygrašu a jednoho jejího spolubojovníka.


Zpět na stránku Svobodné země